Filterservice

Airtec Filter erbjuder service på filter samt filterbyten, även installation av nya anläggningar. Vi kan erbjuda hjälp med tekniker som tillsammans med er gör filterbyten. Utöver detta erbjuder vi inspektioner, läcksökning, konditionstester, tryckfallsmätning. Vid dessa åtgärder lämnas alltid skrivna rapporter.

Airtec Filter samarbetar med de flesta originalleverantörer för filter, lager, fläktar m.m. och kan även ta fram övriga reservdelar som behövs för reparationer och ombyggnader.

Vi kan även göra analyser, statustester på filter i drift, för att kunna lämna rapport på förväntad livslängd samt att eventuellt optimera materialval för kommande byten.

Vi ser även till att följa de lagar och krav som ställs på våra medarbetare, och sköter bortforsling av förbrukade filter enligt de krav som ställs.